loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • pl
 • en
 • de
 • cz
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin

Regulamin korzystania ze strony hurtowni Hurtasystent sp.z.o.o.

 

Uprawnieni do korzystania ze strony są tylko klienci posiadający działalność gospodarczą.
Dostęp do strony otrzymuje się po przesłaniu dokumentów rejestracyjnych firmy Nip, Regon, Wpis do ewidencji gospodarczej.
Do momentu otrzymania dokumentów dostęp do strony jest zablokowany.
Na stronie po zalogowaniu podane są ceny netto przed rabatami.
Rabaty są ustalone z klientami indywidualnie.
Po złożeniu zamówienia otrzymują Państwo potwierdzenie w formie elektronicznej.
Strona aktualizowana są po każdej dostawie towaru.
Na stronie są aktywne tylko te produkty, które posiadamy na stanie.
Informacji o możliwości zakupu produktów, które oferujemy można uzyskać telefonicznie lub e-mail-em pod numerami podanymi w zakładce „kontakt”.
Jeżeli użytkownik zakładający nowe konto nie potwierdzi danych zawartych w zgłoszeniu, lub nie prześle dokumentów rejestracyjnych aktywacja nowego konta nie zostanie zaakceptowana a link aktywacyjny po upływie 48 godzin zostanie usunięty.

Polityka prywatności
Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

 • Hurt Asystent Sp. z.o.o
 • 52-016 Wrocław, Rybnicka 16/2
 • NIP: PL 8971811308 REGON:36208912300000
 • tel. +48 518 444 309
 • mail: afvclub.hurtasystent@gmail.com

Nasza firma przetwarza dane osobowe w celach:

(1) sprzedaży produktów oferowanych przez Hurtasystent - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) świadczenia usługi prowadzenia kont Użytkowników w serwisie oraz w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w sklepie, za pośrednictwem strony internetowej www.afvclub.pl . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Hurtasystent sp.z.o.o. – marketing produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Hurtasystent sp.o.o. – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Hurtasystent sp.o.o.
. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą:

a.       podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Hurtasystent  w celu obsługi   Hurtasystent oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Hurtasystent,

b.        podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów takie jak UPS, DHLW przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Hurtasystent sp.z.o.o. z prośbą o udzielenie informacji w tym zakresie.